Bästa gäst, samarbetspartner eller medarbetare

Det är viktigt för oss att du som på något sätt har en relation till Arp-Hansen Hotel Group tryggt känner att du kan uttala dig om klandervärda förhållanden utan att det får negativa följder för dig.

Därför har vi skapat ett system för visselblåsare där det är möjligt för både medarbetare, gäster, samarbetspartners m.fl. att anmäla klandervärda förhållanden. 

Vad är en visselblåsare?

En visselblåsare är en person som vill göra det rätta i en riktigt besvärlig situation.

Det kan vara svårt att säga något högt eftersom den som gör det riskerar att bli socialt straffad för detta senare. Därför är det ofta lättare att inte säga något.

Varför ett system för visselblåsare?

Först och främst ska systemet för visselblåsare skydda den som anmäler något och se till att personen inte hängs ut eller på annat sätt blir utestängd från gemenskapen. Man kan själv välja om man vill uppge sitt namn eller anmäla anonymt.

Dessutom är det från och med 17 december 2021 ett lagstadgat krav att ha ett system för visselblåsare på företag med mer än 50 medarbetare.

När används ett system för visselblåsare?

Det är inte alla omständigheter som omfattas av systemet. Det är endast allvarliga förhållanden som kan anmälas. Det kan vara följande:

  • Straffbara förhållanden och lagöverträdelser
  • Grova eller upprepade överträdelser av arbetsmiljöregler eller viktiga interna riktlinjer
  • Grova personrelaterade konflikter som trakasserier

Visselblåsarsystemet omfattar inte mindre förseelser eller mindre grova personrelaterade konflikter samt missnöje med allmänna villkor i kontrakt eller anställningsförhållandet.

Du kan läsa mer om vad systemet omfattar i vår Visselblåsarpolicy

Visselblåsare

Har du noterat klandervärda förhållanden som du vill anmäla?
Gör anmälan

Få upp till 10 % rabat som STAY&SAVE-medlem. Läs mer om alla förmåner